Atolplaza
Voor en door u!

Wijkpunt Noord Oost

 

 

Het wijkpunt is de plek waar jij als bewoner terecht kunt met vragen en opmerkingen over leefbaarheid, veiligheid, leefsituatie en ondersteuning. Het wijkpunt informeert, adviseert, verwijst door of brengt je in contact met het sociaal wijkteam van jou wijk.

Bij het sociaal wijkteam kan je terecht als zelfstandig wonen niet meer goed lukt, je hulp nodig hebt bij praktische zaken als huishouden of vervoer, of als je ondersteuning wilt aanvragen vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning(WMO).

Elke week houden de verschillende partners van Welzijn Lelystad spreekuur voor bewoners. Dan kun je bij ons terecht voor je ideeën of vragen over wonen, zorg, welzijn en veiligheid. Aanwezig zijn de wijkagent, Centrada, gemeente, milieuagent, participatiecoach, Sociaal Wijkteam en opbouwwerk. Zij beantwoorden graag je vragen.

 

Voor vragen over jeugd tot 18 jaar en gezin verwijzen we je door naar het jeugd en gezinsteam Lelystad 

 

Het wijkpunt is op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 12.00uur

 

Wijkpunt Noord Oost / MFA Atolplaza Schor 1 / tel. 0320 -74 5720

Wijkspreekuur wijkpunt Noord Oost:  donderdag van 10.00–11.00 uur

Wijkspreekuur nevenvestiging Zuiderzeewijk: donderdag van 13.00–14.00 uur

Waddenlaan 1/ tel. 0320 -74 5720

 

Voor meer informatie over het wijkpunt Noordoost:

0320-745720

wijkpunt@welzijnlelystad.nl

www.welzijnindewijk.nl