Atolplaza
Voor en door u!

Openbare basisschool De Optimist

Onze missie is om een openbare basisschool te zijn waar actief leren in een positief pedagogisch klimaat centraal staat. Door veiligheid, ruimte en uitdaging te bieden, krijgen de kinderen de kans om zich sociaal en cognitief te ontwikkelen. Met structuur en kwaliteitsgerichtheid bieden wij de kinderen mogelijkheden tot zelfstandig leren. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen is een goede samenwerking van ouders en school van essentieel belang. Daarom betrekken wij de ouders actief bij de school.

OBS De Optimist is een ‘brede basisschool’. Dit betekent dat onze school de leerlingen extra ontwikkelingskansen biedt. Dat gebeurt in en na schooltijd. Om dit te kunnen bereiken werkt het team van OBS De Optimist daarom samen met uiteenlopende sport-zorg- en cultuur- en welzijnsorganisaties.

OBS De Optimist werkt samen met Peuterspeelzaal De Piraat om peuters met een risico op taalachterstand te stimuleren in hun ontwikkeling zodat zij een betere start in het basisonderwijs kunnen maken.

Binnen onze school is er extra aandacht voor de actualiteit van ‘buiten’.

OBS De Optimist werkt geregeld projectmatig aan actuele thema’s als milieu en maatschappelijk bewustzijn.

OBS De Optimist geeft stelselmatig aandacht aan de expressieve vakken (tekenen, muziek, drama), techniek en cultuur. Onze school noemt dit de cirkels: expressie, techniek en cultuur. Tijdens bijvoorbeeld een techniekcirkel werken de kinderen in kleine groepjes van circa 10 kinderen drie weken aan een bepaalde techniek, zoals de werking van elektriciteit of koken.

OBS De Optimist.
Contactpersoon: Iris von Oven (directeur)
Schor 5, 8224 CM Lelystad
T: 0320 – 767690
E-mail: info@obs-deoptimist.nl
Website: www.obs-deoptimist.nl                                                         

Schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 08:30 - 12:00 uur
13:15 - 15:15 uur
Woensdag 08:30 - 12:15 uur