Atolplaza
Voor en door u!

Islamitische basisschool Al Ihsaan

 

Visie Al Ihsaan

Op onze school staat elk kind centraal. De kinderen krijgen onderwijs op maat middels gedifferentieerde instructie. Om te komen tot effectief onderwijs en derhalve optimale ontwikkeling van het kind is binnen de groepen veel aandacht voor een taakgerichte werksfeer en actieve betrokkenheid bij allerlei onderwijsactiviteiten. Verder is er veel aandacht voor een duidelijke uitleg waarbij met name het lesdoel goed benoemd en zichtbaar geëvalueerd wordt. Een zeer belangrijke factor hierbij is de bekwame en goed toegeruste leerkracht die uitgaat van hoge verwachtingen en werkt in een veilige, respectvolle en kindvriendelijke (leer)omgeving. We zijn ons ervan bewust dat de leerkracht ertoe doet en dat we als school het verschil kunnen maken.

Wij zijn van mening dat wij als school een onmisbare rol vervullen in het opvoeden van de kinderen tot burgers, in de overdracht van normen en waarden en in het versterken van de sociale cohesie. Eveneens zien wij het als onze taak de kinderen kennis over elkaars achtergronden bij te brengen en de beginselen van de parlementaire democratie te vermeerderen. Daarnaast geven wij kinderen de ruimte om concreet met actief burgerschap te experimenteren. Dit wordt onder meer gedaan door de installatie van een leerlingenraad. De school ziet zich dan ook als een plaats die bij uitstek geschikt is om kinderen te vormen tot ideale burgers met behoud van de eigen islamitische identiteit en hen volledig te laten integreren, daarbij de normen en waarden van Nederland in acht nemend. Al met al benadrukken wij, ook gelet op bovenstaande, burgerschap niet alleen te kunnen ontwikkelen. We hebben hierbij de ouders, externe instellingen en de omgeving van de school nodig.

Contactgegevens:                                           

Basisschool Al Ihsaan
Schor 7
8224 CM Lelystad
T: 0320213849
F: 0320213338
E: alihsaan@noorscholen.nl
W: www.noorscholen.nl

Schooltijden:

Maandag 08.45-15.00
Dinsdag 08.45-15.00
Woensdag 08.45-15.00
Donderdag 08.45-15.00
Vrijdag 08.45-15.00