Atolplaza
Voor en door u!

De Kubus Lelystad

 Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur, is hèt centrum voor kunst & cultuur in Lelystad. Kubus heeft de lokale maar ook provinciale functie om culturele activiteiten te initiëren, ontwikkelen en uitvoeren en culturele ontmoetingsplaats te zijn voor amateurs, professionals en andere cultuurgeïnteresseerde.

Kubus bestaat uit meerdere onderdelen: Cursussen (cursusaanbod dans, theater, beeldende kunst en muziek), Onderwijs (ondersteuning in het Primair en Voortgezet onderwijs), Op Locatie (Centrum Amateurkunst Flevoland, FleCk en contractactiviteiten), Underground (podium voor popcultuur) en Kubus in de Buurt: Kubus in de Buurt biedt ondersteuning en advies, jaagt aan en initieert, bemiddelt en verbindt mensen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur. Samen met inwoners, kunstenaars (amateurs en professionals) en maatschappelijke organisaties zet zij zich in voor de bloei van het culturele leven in Lelystad.

Kubus is een stichting en heeft een eigen bestuur. Kubus ontvangt overheidssubsidies en maakt in dat kader prestatieafspraken met de gemeente en de provincie.

Kubus heeft een belangrijke plaats in de lokale gemeenschap met regionale taken en ambities. Niet alleen als betrouwbare muziekschool met een afdeling beeldende kunst, dans en theater maar ook als partner in het basisonderwijs en bij de scholengemeenschappen. Kubus vervult daarmee ook een rol en voelt zich mede verantwoordelijk voor het welzijn en de leefbaarheid van Lelystad. Kubus is een ambitieuze instelling, implementeert op dit moment een veranderslag richting cultureel ondernemerschap en wil met durf haar rol in de gemeenschap vervullen.


Kubus, Centrum voor Kunst & Cultuur           

Agorabaan 3, 8224 JS  Lelystad                         

www.dekubuslelystad.nl                                     

t: 0320  221 524

 

 

Activiteiten die wij de afgelopen periode in  Atolplaza hebben uitgevoerd/of nog uitvoeren zijn:.

- Atolkinderkoor                        - Winterfair

- Circus op locatie                    - Peter en de Wolf (ism BIZ)

- Grofvuil                                    - e.a.