Atolplaza
Voor en door u!

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie Atolplaza bestaat uit actieve en betrokken bewoners van de Atolwijk. Zij hebben allen een achterban en netwerken in de wijk.

Doel van de activiteitencommissie is  om bij te dragen aan Atolplaza als levendig centrum voor en van de buurt. Atolplaza is er immers vooral voor de wijkbewoners, voor jong en oud en voor mensen met allerlei (culturele) achtergronden.

Het accent van de werkzaamheden ligt op het organiseren van activiteiten waarbij ontmoeting tussen bewoners onderling centraal staat. Zo organiseerden de leden van de Activiteitencommissie in 2012 de Burendag en de Winterwonderlunch.

En op 2 juni 2013 stond het Ontmoetingsfestival in samenwerking met de Ontmoetingskerk en het IDO centraal. Zie voor foto's hiervan "Atolplaza in Beeld".

Op woensdag 18 december 2013 heeft de activiteitencommissie een Winter Wonder Diner voor bewoners georganiseerd.

Deelname aan de Activiteitencommissie is op persoonlijke titel. De deelnemers zijn dus niet verbonden aan een organisatie. Er wordt naar een brede en diverse samenstelling van de Activiteitencommissie gestreefd. De commissie wordt ondersteund door de Programmamanager van Atolplaza

Interesse om deel te nemen? Lees wat de Activiteitencommissie er zelf over zegt (hier downloaden) blog Stuur een e-mailtje naar activiteitencommissie@atolplaza.nl en er wordt contact met u gezocht.